Konopí jako léčivka

Receptorová teorie

Fyziologie lidského těla je velice komplexní a složitá. Účinky řady látek jsou popisovány skrze jejich působení na tzv. Receptory. Receptory si lze představit jako struktury situované převážně na membránách buněk (membrána je jakýsi obal na povrchu buněk, případně i jiných buněčných struktur), do kterých zapadne molekula účinné látky. Tento děj lze připodobnit zapadnutí klíče do zámku – odemknutí dveří.

Zapadnutí molekuly (klíče) do receptoru (zámku) vyvolá celý sled dalších reakcí v buňce, který vede ke konečnému efektu – například potlačení bolesti, zvýšení či potlačení chuti k jídlu, či je zvýšena tvorba jiných edogenních (tělem produkovaných) fyziologicky účinných látek.

Lidské tělo je vybavenou celou škálou různých receptorů na které působí různé endogenní látky a skrze něchž je možné exogenním působením, tedy farmakologicky, ovlivnit řadu fyziologických i patologických pochodů.

Jako známý příklad a pro mnohé nejsnáze představitelný, lze uvést opioidní receptory, které jsou za normálních okolností stimulovány endogenně tvořenými enkefaliny (endorfiny atd.), čímž tělo samovolně tvoří obranu proti bolesti a vytváří určitý pocit euforie. Současně lze tyto receptory exogennně (tedy zvnějšku) ovlivnit opiáty a vyvolat analgezii (potlačit bolest, jako vedlejší účinek se vyskytují mimo jiné euforické stavy).

Stejně tak je tělo vybaveno receptory, jež byly pojemnovány jako kannabinoidní, a to právě z důvodu jejich citlivosti na látky obsažené v konopí (latinsky Cannabis).

Společně s význačnými a rozsáhlými účinky konopí je spojován termín endokanabinoidní systém. V následující kapitole bude stručně popsáno, co tento termín zahrnuje a jeho spojitost s funkcí látek obsažených v CC+ na kůži.

Endokanabinoidní systém

Když v minulosti vědci zkoumali, proč konopí působí na člověka, objevili výše zmíněné kanabinoidní receptory a v roce 1988 byl popsán tzv. Endocannabinoidní systém – byly popsány receptory v centrální nervové soustavě – mozku – dnes popisované jako kanabinoidní receptory – v literatuře uváděny CB1. Později byly objeveny další buněčné struktury reagující na kanabinoidní látky, především ve slezině a imunitních buňkách, dnes popisované jako CB2 receptory.

CB1 receptory jsou lokalizovány v: mozkové kůře, hippokampu, bazálních gangliích, mozečku, ale též v rozmnožovacím ústrojí. Nejvyšší koncentrace je ve zmiňovaném mozečku. CB2 receptory nalezáme zejména v lymfatických orgánech – slezině, brzlíku, mandlích, ale i v kostní dřeni, leukocytech a makrofázích. Jsou i místa, kde jsou zastoupeny oba typy receptorů, takovým orgánem je např. slinivka břišní.

Modulací těchto receptorů dochází k ovlivnění aktivity daných struktur. Endokanabinoidní systém má patrně zcela zásadní funkci na zachování homeostázy celého organismu – zajišťuje ochranu a základní funkci těch nejdůležitějších lidských orgánů, struktur, celků.

Vzhledem k jeho různorodém zastoupení v lidském těle se vysvětlují i různorodé účinky kanabinoidních látek.

Endokanabinoidní systém kůže

Kůže je největší orgán lidského těla, který je neustále exponován vnějšímu prostředí a interaguje se vším, čemu jsme vystaveni – slunce, vzduch s alergeny, chemikálie, bakterie aj. Současně má velkou roli v imunitních reakcích, proto jsou dnes známy autoimunitní příčiny některých kožních onemocněních (lupénka aj.).

Celistvost a správná funkce kůže je zcela zásadní pro správnou funkci lidského těla. Vzhledem k tomu, že je to orgán tak zasádní pro homeostázu těla, je zde zastoupeno značné množství kannabinoidních receptorů. Tím se vysvětluje tak tak významný efekt při ošetření kožních defektů kanabinoidními látkami.

Kanabinoidní receptory v kůži reagují na endokanabinoidy, kontinuálně syntetizované pro zachování celistvosti a správné funkce během interakce s vnějším prostředím. Pokud je kůže vystavena nadměrnému stresu (popálení, ale i např. Neuropatie při diabetu) a tělo nezvládá syntetizovat dostatečné množství endokanabinoidů pro vlastní reparaci, je možné nahradit endokanabinoidy látkami zvnějšku – kanabinoidy. Dodáním těchto látek ve vhodné aplikační formě (mast, krém, obklad aj.), tělo získá potřebné informace pro nastolení vlastních reparačních procesů a pro regeneraci.

Zdroj: Eagelston a kol. Cannabinoids in dermatology: a scoping review. Dermatology Online Journal. 2018.https://escholarship.org/uc/item/7pn8c0sb